26Ene/24

𝐏𝐋𝐀𝐍 𝐀𝐍𝐔𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐔𝐆𝐄𝐋 𝐆𝐑𝐀𝐍 𝐂𝐇𝐈𝐌Ú, 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐃𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐀𝐋 𝐀Ñ𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝐑𝐄𝐒𝐎𝐋𝐔𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑𝐀𝐋 𝐍º𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔𝟗-𝟐𝟎𝟐𝟒-𝐆𝐑𝐋𝐋-𝐆𝐆𝐑-𝐆𝐑𝐄-𝐔𝐆𝐄𝐋𝐆𝐂𝐇 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟐𝟔/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 𝘈𝘱𝘳𝘰𝘣𝘢𝘳 𝘦𝘭 𝘗𝘭𝘢𝘯 𝘈𝘯𝘶𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘜𝘎𝘌𝘓 𝘎𝘳𝘢𝘯 𝘊𝘩𝘪𝘮ú, 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭 𝘢ñ𝘰 2024. 𝘿𝙚𝙨𝙘𝙖𝙧𝙜𝙖𝙧 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº000069-2024-GRLL-GGR-GRE-UGELGCH Share this…FacebookTwitterPrintEmailPinterestLinkedinWhatsapp

24Ene/24

ASISTENCIA TECNICA VIRTUAL SOBRE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES AÑO 2024

Ingresar al link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNjMWQ5OTQtODEwMC00YmJkLTg1OGQtMWJjZjUxN2M2M2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227542cdab-2ecf-4371-956f-41795bcb56f7%22%2c%22Oid%22%3a%22170cbb9f-a1d9-4269-87fa-b0cc306e80d3%22%7d para participar de la capación. Share this…FacebookTwitterPrintEmailPinterestLinkedinWhatsapp